Phytopharm
Business to Business


ofirmie-foto3
ofirmie-foto4

USŁUGI W ZAKRESIE PRODUKCJI KONTRAKTOWEJ ORAZ BADAŃ I ROZWOJU

Konfekcja

Świadczymy usługi produkcji i konfekcjonowania produktów leczniczych oraz suplementów diety.

Produkcja ekstraktów

Stosujemy najnowsze technologie i sprzęt umożliwiające nam produkcję ekstraktów ze świeżych oraz suchych roślin. Posiadamy certyfikaty GMP. Specjalizujemy się w produkcji:

 • nalewek
 • alkoholowych i wodnych ekstraktów płynnych
 • ekstraktów olejowych
 • ekstraktów glikolowych
 • soków

Badania i rozwój

Nasz dział R&D udziela Klientom wsparcia na wszystkich etapach rozwoju produktu, od momentu powstania koncepcji, poprzez przygotowanie materiału roślinnego, ekstrakcję, formulację i galenikę aż do uzyskania produktu końcowego.

EKSTRAKTY ROŚLINNE

Produkujemy ekstrakty roślinne w postaci płynnej, gęstej i suchej. Substancje te spełniają wymagania określone w przepisach prawa farmaceutycznego oraz dyrektywach i wytycznych UE. Wytworzone przez nas ekstrakty są stosowane w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym i spożywczym.

Oferujemy standaryzowane ekstrakty roślinne:

 • płynne (extracta fluida)
 • gęste (extracta spissa)
 • suche (extracta sicca)

EKSTRAKTY ROŚLINNE W STATUSIE API DO PRODUKCJI LEKÓW ROŚLINNYCH

 • nalewek
 • alkoholowych i wodnych ekstraktów płynnych
 • ekstraktów olejowych
 • ekstraktów glikolowych
 • soków

EKSTRAKTY ROŚLINNE DO SUPLEMENTÓW DIETY I KOSMETYKÓW

 • alkoholowych i wodnych ekstraktów (gęste, suche)
 • ekstraktów olejowych
 • ekstraktów glikolowych
 • soków


ofirmie-foto5
ofirmie-foto6

USŁUGI LABORATORYJNE

Laboratorium Kontroli Jakości

Phytopharm posiada:

 • Laboratorium fitochemiczne – przeprowadza analizy surowców zielarskich oraz produktów leczniczych z wykorzystaniem metod farmakopealnych oraz własnych,
 • Laboratorium mikrobiologiczne – przeprowadza analizy mikrobiologiczne produktów leczniczych oraz substancji wyjściowych zgodnie z monografiami zamieszczonymi w Farmakopei Europejskiej lub Farmakopei Polskiej.

Polityka jakości
i certyfikaty

Phytopharm Klęka
Spółka Akcyjna

Chcemy być wiodącą firmą w zakresie innowacyjności, jakości oraz marketingu roślinnych produktów leczniczych, suplementów diety i ekstraktów roślinnych, opartych o wysokiej jakości surowce zielarskie, o udowodnionym działaniu i bezpieczeństwie stosowania.

Pragniemy utrzymać pozycję lidera w swoim segmencie rynku. Dążymy do tego, aby Klient poszukujący ekstraktu lub leku roślinnego, zawsze rozważył Phytopharm jako potencjalnego dostawcę i skontaktował się z nami.

Pozycję lidera zamierzamy osiągnąć przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko i rozwijaniu działań proekologicznych.

Phytopharm Klęka Spółka Akcyjna deklaruje realizację przyjętej polityki poprzez:

 • przestrzeganie wszystkich mających zastosowanie wymagań prawnych,
 • wdrożenie i doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania, normami ISO 9001, ISO 22000 oraz ISO 14001,
 • wykorzystanie dostępnych innowacji technicznych i technologicznych oraz nowoczesnych metod badawczych,
 • prowadzenie produkcji w warunkach gwarantujących najwyższą jakość produktów,
 • zapewnienie pracownikom niezbędnych szkoleń, aby dysponowali odpowiednią wiedzą fachową w zakresie powierzonych im obowiązków i ich odpowiedzialności za jakość produktów,
 • współpracę z kwalifikowanymi dostawcami surowców, substancji czynnych i pomocniczych, materiałów opakowaniowych,
 • ograniczenie wytwarzania odpadów oraz ograniczenie zanieczyszczenia wody, powietrza i gleby.
 

Phytopharm Klęka S.A.  wdrożył, utrzymuje i doskonali  zintegrowany system zarządzania jakością oparty o wymagania GMP oraz normy  ISO 9001:2008 System Zarządzania Jakością, ISO 14001:2004 System Zarządzania Środowiskowego, 22000:2005 System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności.

 


Certyfikat GMP – API – FLUIDA PLpobierz-pdfpobierz pdf
Certyfikat GMP 18.02.2020 PLpobierz-pdfpobierz pdf

Certyfikat GMP – API – SOKI NALEWKI PLpobierz-pdfpobierz pdf
Certyfikat ISO 14001-2015 PLpobierz-pdfpobierz pdf

Certyfikat GMP – API – SUCHE PLpobierz-pdfpobierz pdf
Certyfikat ISO 22000-2005 PLpobierz-pdfpobierz pdf

Certyfikat GMP – API – DYSTRYBUTORA PLpobierz-pdfpobierz pdf

 

BioaronDentosept Complex
FiordaPelafen