PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą
tel: + 48 61 28 68 000
fax: + 48 61 28 68 529
e-mail: welcome@europlant-group.pl

ZARZĄD PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Wojciech Skrobański – Prezes Zarządu
Arkadiusz Szymurski – Członek Zarządu 
Sekretariat zarządu – tel: +48 61 28 68 505

INFORMACJE DLA PACJENTÓW,
KONSUMENTÓW I SPECJALISTÓW
ORAZ ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Dział Informacji Naukowej

e-mail: info@europlant-group.pl
lub pod numerem telefonu: +48 601 863 704, +48 697 741 808

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu 
Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Krajowy Rejestr Sądowy nr 00000 51392
Kapitał zakładowy: 20 000 000 zł 
Identyfikator: 632100130
NIP: 786-00-05-532 

Dział Sprzedaży:

tel: +48 61 28 68 751 
fax: +48 61 81 86 958
Reklamacje: info@europlant-group.pl

 

BioaronDentosept Complex
FiordaPelafen