PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą
tel: + 48 61 28 68 000
fax: + 48 61 28 68 529
e-mail: welcome@europlant-group.pl

ZARZĄD PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Wojciech Skrobański – Prezes Zarządu
Michał Wika – Członek Zarządu 
Aneta Gawrońska – Członek Zarządu
Sekretariat zarządu – tel: +48 61 28 68 505

INFORMACJE O NASZYCH PRODUKTACH
ORAZ ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Dział Informacji Naukowej

e-mail: info@europlant-group.pl
lub pod numerem telefonu: +48 601 863 704 lub +48 697 741 808

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu 
Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Krajowy Rejestr Sądowy nr 00000 51392
Kapitał zakładowy: 20 000 000 zł 
Identyfikator: 632100130
NIP: 786-00-05-532 

Dział Sprzedaży:

tel: +48 61 28 68 751 
fax: +48 61 81 86 958
Reklamacje: info@europlant-group.pl

Informujemy, że w przypadku podania przez Panią/Pana danych osobowych celem kontaktu i uzyskania odpowiedzi na zadane pytania:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Phytopharm Klęka S.A., Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000051392, posiadająca NIP: 786-00-05-532, z którą możesz kontaktować się na adres e-mail: welcome@europlant-group.pl;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadawane przez Panią/Pana pytania, to jest na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanych z koniecznością niezwłocznego odpowiadania na pisma (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

więcej >

ZNAJDŹ PRZEDSTAWICIELA

Wybierz województwo


 

BioaronDentosept Complex
FiordaPelafen