Phytopharm
Business to Business


ofirmie-foto3
ofirmie-foto4

USŁUGI W ZAKRESIE PRODUKCJI KONTRAKTOWEJ ORAZ BADAŃ I ROZWOJU

Konfekcja

Świadczymy usługi produkcji i konfekcjonowania produktów leczniczych oraz suplementów diety.

Produkcja ekstraktów

Stosujemy najnowsze technologie i sprzęt umożliwiające nam produkcję ekstraktów ze świeżych oraz suchych roślin. Posiadamy certyfikaty GMP. Specjalizujemy się w produkcji:

 • nalewek
 • alkoholowych i wodnych ekstraktów płynnych
 • ekstraktów olejowych
 • ekstraktów glikolowych
 • soków

Badania i rozwój

Nasz dział R&D udziela Klientom wsparcia na wszystkich etapach rozwoju produktu, od momentu powstania koncepcji, poprzez przygotowanie materiału roślinnego, ekstrakcję, formulację i galenikę aż do uzyskania produktu końcowego.

EKSTRAKTY ROŚLINNE

Produkujemy ekstrakty roślinne w postaci płynnej, gęstej i suchej. Substancje te spełniają wymagania określone w przepisach prawa farmaceutycznego oraz dyrektywach i wytycznych UE. Wytworzone przez nas ekstrakty są stosowane w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym i spożywczym.

Oferujemy standaryzowane ekstrakty roślinne:

 • płynne (extracta fluida)
 • gęste (extracta spissa)
 • suche (extracta sicca)

EKSTRAKTY ROŚLINNE W STATUSIE API DO PRODUKCJI LEKÓW ROŚLINNYCH

 • nalewek
 • alkoholowych i wodnych ekstraktów płynnych
 • ekstraktów olejowych
 • ekstraktów glikolowych
 • soków

EKSTRAKTY ROŚLINNE DO SUPLEMENTÓW DIETY I KOSMETYKÓW

 • alkoholowych i wodnych ekstraktów (gęste, suche)
 • ekstraktów olejowych
 • ekstraktów glikolowych
 • soków


ofirmie-foto5
ofirmie-foto6

USŁUGI LABORATORYJNE

Laboratorium Kontroli Jakości

Phytopharm posiada:

 • Laboratorium fitochemiczne – przeprowadza analizy surowców zielarskich oraz produktów leczniczych z wykorzystaniem metod farmakopealnych oraz własnych,
 • Laboratorium mikrobiologiczne – przeprowadza analizy mikrobiologiczne produktów leczniczych oraz substancji wyjściowych zgodnie z monografiami zamieszczonymi w Farmakopei Europejskiej lub Farmakopei Polskiej.

Polityka zintegrowanego systemu zarządzania

Phytopharm Klęka
Spółka Akcyjna

WIZJA

Jesteśmy liderem kategorii produktów pochodzenia naturalnego oraz globalnym wytwórcą kontraktowym.

Naszą Wizję osiągamy przez:

 • kreowanie potrzeby stosowania produktów naturalnych i promowania stylu życia proekologicznego,
 • oferowanie klientom i konsumentom wysokiej jakości produktów pochodzenia naturalnego spełniających ich oczekiwania,
 • rozwój produktów wraz z konceptem marketingowym w oparciu o wiedzę ekspercką, wieloletnie doświadczenie i innowacyjne rozwiązania,
 • wykorzystanie nowoczesnej technologii,
 • budowanie wiarygodności przez poszanowanie natury w procesie pozyskiwania surowca oraz wytwarzanie produktów,
 • kulturę organizacyjną przyciągającą i utrzymującą zaangażowanych pracowników, opartą na wzajemnym szacunku i partnerstwie.

MISJA

Phytopharm Klęka S.A.
Inspired by nature. Powered by science.

Od kilkudziesięciu lat z powodzeniem łączymy wiedzę o leczniczej sile natury z potencjałem możliwości, jakie daje nauka i nowoczesna technologia.
Wydobywamy z roślin i dostarczamy wszystko, co najlepsze dla zdrowia człowieka, kreując naturalne produkty prozdrowotne. Wszystko to w jednym zakładzie. Od upraw, przez zbiory, po formulację i produkcję.

Zdrowo. Naturalnie. Nowocześnie.

W oparciu o powyższe, a także uwzględniając cele strategiczne firmy, Phytopharm Klęka S.A. przyjmuje Politykę uwzględniając jej następujące cele:

 1. ciągłe doskonalenie w zakresie jakości, legalności, autentyczności oraz efektywności,
 2. spełnienie potrzeb klienta oraz ich realizacja,
 3. budowanie kultury jakości i bezpieczeństwa produktów na każdym etapie procesu wytwarzania,
 4. promowanie strategii zrównoważonego rozwoju i etycznych działań,
 5. podejmowanie działań proekologicznych zmierzających do ograniczenia zużycia energii, ograniczenia generowania odpadów oraz ograniczenia zanieczyszczenia wody, powietrza i gleby.

Ponadto, Phytopharm Klęka S.A. deklaruje realizację przyjętej Polityki poprzez:

 1. organizację i zapewnienie zasobów niezbędnych do spełnienia wymagań jakościowych produktów i budowania kultury bezpieczeństwa produktów, przy poszanowaniu zasobów naturalnych środowiska przez Najwyższe Kierownictwo,
 2. wdrożenie, doskonalenie i utrzymanie skuteczności zintegrowanego systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania, Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, normami ISO 22000, ISO 14001, standardu IFS i przy zachowaniu obowiązujących wymagań prawnych przez całą organizację,
 3. techniczne i inwestycyjne przygotowanie obszarów wytwarzania, planowanie procesów zakupu materiałów i optymalne wykorzystanie zasobów produkcyjnych, wytwarzanie bezpiecznych i wysokiej jakości produktów przez całą organizację,
 4. skoncentrowanie na Kliencie, weryfikację jego potrzeb i oczekiwań oraz dążenie do jego maksymalnej satysfakcji przez całą organizację,
 5. nadzór nad zasobami finansowymi firmy oraz zapewnienie, że personel odpowiedzialny za jakość i bezpieczeństwo w całej organizacji posiada odpowiednie kompetencje w postaci wykształcenia oraz doświadczenia
 6. identyfikację zagrożeń i podnoszenie świadomości pracowników dotyczących BHP poprzez regularne podnoszenie kwalifikacji i zapewnienie zasobów niezbędnych do wykonywania pracy w bezpiecznym środowisku.

Klęka, data 26.02.2024

Arkadiusz Szymurski
Członek Zarządu
Michał Wika
Członek Zarządu
Wojciech Skrobański
Członek Zarządu

 


Certyfikat GMP PLpobierz-pdfpobierz pdf
Certyfikat ISO 14001-2015 PLpobierz-pdfpobierz pdf

Certyfikat GMP – API PLpobierz-pdfpobierz pdf
Certyfikat ISO 22000 2018 PLpobierz-pdfpobierz pdf

Certyfikat GDP – API PLpobierz-pdfpobierz pdf
Certyfikat IFS Food ver. 7 PLpobierz-pdfpobierz pdf

Polityka jakościpobierz-pdfpobierz pdf

 

BioaronDentosept Complex
FiordaPelafen