Rekrutacja – Koordynator usprawnień jakościowych

Miejsce pracy: Klęka

Twoje zadania:

 • Optymalizacja i uproszczenie procesów jakościowych polegając na weryfikacji obecnych procesów jakościowych i wdrożenie;
 • Współpraca z działami produkcyjnymi oraz okołoprodukcyjnymi w zakresie aspektów jakościowych, które wpływają na jakość procesu, produktu;
 • Współpraca z działem jakości i działami produkcji w zakresie rozwiązywania problemów oraz trwałego eliminowania ich przyczyn dla wspólnych procesów;
 • Rozwijanie u pracowników proaktywnego podejścia jakościowego w celu zapewnienia jakości w procesach;
 • Współpraca z Inżynierem Procesu w realizacji działań doskonalących/usprawniających poprzez uczestnictwo/prowadzenie projektów optymalizacyjnych z zakresu Lean w jakości;

Odnajdziesz się u nas, jeśli posiadasz:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane kierunki Biologia, Biotechnologia, Chemia, Technologia Chemiczna, Zarządzanie jakością lub nauki pokrewne)
 • minimum roczne doświadczenie w pracy w dziale jakości/produkcji w firmie farmaceutycznej/kosmetycznej lub spożywczej poparte sukcesami i wdrażanymi projektami jakościowymi
 • znajomość języka angielskiego na poziomie swobodnej komunikacji
 • umiejętność prowadzenia efektywnych szkoleń branżowych i przekazywania wiedzy innym współpracownikom,
 • znajomość wymagań GMP, GDP, IFS, ISO 22000
 • umiejętność optymalizacji procesów jakościowych oraz produkcyjnych, aby przynosiły wartość dodaną z uwzględnieniem prawnych wytycznych
 • wysoce rozwinięte umiejętności komunikacyjne i interpersonalne oraz umiejętność pracy w Zespole interdyscyplinarnym
 • umiejętność zarządzania czasem, ustalania priorytetów i wielozadaniowości

Oferujemy:

UDOGODNIENIA

 • opieka medyczna dla pracownika oraz jego rodziny
 • dofinansowanie do urlopu
 • dofinansowanie do okularów korekcyjnych
 • dofinansowanie do aktywności sportowo-rekreacyjno-kulturowej
 • elastyczne godziny rozpoczęcia pracy
 • możliwość wykupienia ubezpieczenia na życie
 • możliwość pracy zdalnej
 • możliwość korzystania z baru na terenie firmy

DOCENIENIE, ZAUFANIE I KSZTAŁCENIE

 • szkolenia rozwojowe i kursy zawodowe
 • dofinansowanie do studiów podyplomowych
 • dofinansowanie do nauki języka
 • premie uzależnione od wyników pracy
 • możliwość dołączenia do pracowniczej kasy pożyczkowej

INTEGRACJA

 • rodzinne rajdy rowerowe
 • pikniki zakładowe
 • możliwość uczestnictwa w międzynarodowych zawodach wędkarskich
 • uroczystości świąteczne i jubileuszowe

 

Wypełnij formularz aplikacyjny >

 

BioaronDentosept Complex
FiordaPelafen