Rekrutacja – staż/praktyki

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza oraz dołączenie CV

  Dane personalne


  Plik CV

  Maks. wielkość: 1 MB. Dozwolone formaty: doc, docx, xls, xlsx, pdf, txt, rtf

  Szczegóły dot. aplikacji  w tygodniach

  Kliknięcie przycisku „Aplikuj” oznacza, że wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb obecnego procesu rekrutacyjnego. Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne jeśli chce Pan/Pani uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym zwanym dalej „Rekrutacja”. Jeżeli wypełni Pan/Pani dodatkowe pola to proszę wyrazić umieszczoną poniżej zgodę na przetwarzanie przez Phytopharm Klęka S.A. Pana/Pani dodatkowych danych osobowych.

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Phytopharm Klęka S.A., Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000051392, posiadająca NIP: 786-00-05-532, z którą możesz kontaktować się na adres e-mail: welcome@europlant-group.pl;

  2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na aplikowane przez Panią/Pana stanowisko, na postawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy w związku z art. 88 RODO i art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

  3) Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres rekrutacji, a w razie udzielenia przez Panią/Pana dodatkowej zgody – przez okres 12 miesięcy od złożenia dokumentów aplikacyjnych;

  4) W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:

  • a. żądania dostępu do swoich danych osobowych,

  • b. żądania sprostowania swoich danych osobowych,

  • c. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

  • d. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Pani/Pana danych,

  • e. do cofnięcia udzielonej zgody - w zakresie jakim Pani/Pana dane przetwarzane są na jej podstawie - w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  • f. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa;

  5) Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, choć w zakresie określonym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy niezbędne do udziału w procesie rekrutacji;

  6) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;

  7) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie, to jest agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi w zakresie organizacji szkoleń, konferencji, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), podmiotowi prowadzącemu księgowość czy świadczącym usługi kurierskie.

  8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  Celem ułatwienia kontaktu z Administratorem, Administrator wyznaczył Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować drogą e-mailową pod adresem: iod@the-nature-network.pl

   

   

  BioaronDentosept Complex
  FiordaPelafen